Standard Chinese

Kinesiska för låg- och mellanstadiet

Standard Chinese är läromedelsserien som med sitt roliga och pedagogiska innehåll vunnit populäritet bland lärare och elever både i Sverige och internationellt. Utfomning och innehåll gör att det främst vänder sig till lärarledd undervisning på låg- och mellanstadiet, men det fungerar även väl i undervisning till andra åldersgrupper.

Serien är uppdelad i tre huvudnivåer där respektive nivå är uppdelad i tre undernivåer. Totalt nio nivåer. Uppdelningen ger ett jämnt och naturligt inlärningsflöde som uppskattas av både lärare och elever.

Varje nivå inkluderar textbok, övningsbok, bild- och ordkort samt lärarhandledning.

Kinesiska lågstadiet Kinesiska mellanstadiet Kinesiska modersmål Kinesiska för barn
Standard Chinese
Nivå 1
Textbok
1:1
1:2
1:3
CD-ROM
Övningsbok
1:1 A
1:1 B
1:2 A
1:2 B
1:3 A
1:3 B
Lärarhandledning
1:1
1:2
1:3
Övrigt
Ordkort

195 SEK
Pinyin

159 SEK
Nivå 2
Textbok
2:1
2:2
2:3
CD-ROM
Övningsbok
2:1 A
2:1 B
2:2 A
2:2 B
2:3 A
2:3 B
Lärarhandledning
2:1
2:2
2:3
Övrigt
Ordkort

163 SEK
Teckenkort

109 SEK
Nivå 3
Textbok
3:1
3:2
3:3
Övningsbok
3 A
3 B
Lärarhandledning
3:1
3:2
3:3
Bilingual
Textbok
1:1
1:2
1:3
Textbok
2:1
2:2
2:3