Happy Chinese

Kuaile Hanyu på engelska | 快乐汉语 英语版

Happy Chinese eller Kuaile Hanyu som den heter på kinesiska är en mycket omtyckt läromedelsserie för barn och ungdomar. Denna utgåva är engelsk-kinesisk och riktar sig primärt till lärare som undervisar kinesiska i åldersspannet 11-16 år.

Den andra och senaste utgåvan kom ut under 2014. Den nya utgivningen gjordes främst i syfte att spegla det samtida Kina. Mindre uppdateringar har gjorts i syfte att ändra redan befintlig struktur och pedagogiskt upplägg.

En svensk översättning finns även tillgänglig på nybörjarnivå.

Svensk-kinesiskt undervisningsmaterial Modersmål kinesiska Barn kinesiska Ungdom kinesiska Grundskola kinesiska Undervisning kinesiska
Happy Chinese
Nivå 1
Elevbok
Bok
Övningsbok
Bok

186 SEK
Lärarhandledning
Bok
Övrigt
Vändkort
Väggaffisch
CD

173 SEK
Nivå 2
Elevbok
Bok
Övningsbok
Bok
Lärarhandledning
Bok
Övrigt
Vändkort
CD

173 SEK
Nivå 3
Elevbok
Bok
Övningsbok
Bok
Lärarhandledning
Bok
Övrigt
Vändkort
CD

185 SEK