Lär dig kinesiska med mig

Learn Chinese with Me på svenska | 跟我学汉语 瑞典语版

Lär dig kinesiska med mig är den svenska översättningen av serien Learn Chinese with Me. Översättningen avser nybörjarnivån och består av totalt fem delar inklusive läro- och övningsbok.

Serien vänder sig primärt till nybörjare i åldrarna 15 till 18 år med svenska som modersmål och som lär sig kinesiska som andraspråk. Att serien vänder sig till en något äldre målgrupp speglas främst i val av innehåll, vilket anpassats för att på rätt nivå kännas roligt och inspirerande.

Fler läroboksserier på svenska: Nutida kinesiska, Ha roligt med kinesiska, Kinesiskt paradis

Lär dig kinesiska med mig
Nybörjarnivå
Lärobok
Bok
Övningsbok
Bok
Vändkort
321 ordkort
114 bildkort
Övrigt
CD