Learn Chinese with Me

Kinesisk-engelsk översättning | 跟我学汉语 英语版

Utbildningsserie i kinesiska för högstadie och gymnasium

Learn Chinese with Me eller 跟我学汉语 som den heter på kinesiska är en internationellt erkänd undervisningsserie i kinesiska. Den är speciellt anpassad för elever i åldrarna 15 till 18 år, som lär sig kinesiska som andraspråk. Detta är den kinesisk-engelska översättningen och den sträcker sig från nybörjare upp till mellannivå. Innehållet är anpassat för målgruppen, kommer i fyra nivåer och i två utgåvor.

Nybörjarnivån finns översatt till svenska och heter Lär dig kinesiska med mig

Learn Chinese with Me
Nivå 1
Elevbok
Övningsbok
Lärarhandledning
Vändkort
Nivå 2
Elevbok
Övningsbok
Lärarhandledning
Vändkort
Nivå 3
Elevbok
Övningsbok
Lärarhandledning
Vändkort
Nivå 4
Elevbok
Övningsbok
Lärarhandledning
Vändkort