Boya Hanyu

En utbildningsserie med fokus på talad kinesiska

Boya Hanyu är en serie i fyra nivåer och inkluderar totalt nio böcker. Framtagen och publicerad av Peking University vänder man sig likt Short-term Chinese till intensivutbildningar. Nivåerna sträcker sig från den absoluta nybörjaren upp till avancerad nivå.

För att främja kunskaperna i verbal kommunikation har teckeninlärningen prioriterats ner och dialoger skrivna med pinyin lyfts fram.

Varje lektion inkluderar övningar och nya ord samt tydliga grammatiska förklaringar.

Intensivutbildning kinesiska Talad kinesiska
Boya Hanyu
Elementary & Pre-Intermediate
Starter I
Starter II
Speed Up I
Speed Up II
Intermediate
Spurt I
Spurt II
Advanced
Hover I
Hover II
Hover III