Chinese Idioms Learning Series

Kinesiska idiom på ett kul och lättsamt sätt

Vill du imponera på en kines? Lär dig ett idiom eller två.

Kinesiska idiom kan jämföras med svenskans talesätt och likt de svenska talesätten har de kinesiska idiomen ett historiskt ursprung. Vanligtvis består de av fyra tecken och innebörden är oftast bredare (och djupare) än de fyra tecknen var för sig.

Strikt tolkat finns det cirka 5 000 idiom i kinesiskan och de används ofta för att beskriva andemeningen i en historia eller berättelse.

Serien består totalt av fem böcker uppdelade i två delar:

Den första delen består av två volymer som fokuserar på vanligt förekommande fraser för att beskriva beteenden, saker och situationer.

Den andra delen består av tre volymer och går in på idiom kopplade till känslor och äktenskap, jobb och studier samt omgivning och utseende.

Kinesiska idiom Kinesiska talesätt