Nalle Puh

Historier om Nalle Puh på kinesiska

Lär dig kinesiska och mer Nalle Puh

Nalle Puh må till och från vara lite naiv, men det går aldrig att ta fel på hans goda hjärta och hans vilja att hjälpa. Med dessa böcker kommer han inte bara hjälpa till att förbättra kunskaperna i kinesiska utan även prata om något så centralt som känslor.

Nalle Puh pratar känslor på kinesiska

Innehållet i dessa sex böcker syftar till att lära barn hantera sina känslor. Nalle Puh pratar med Ior, Nasse och Tiger om glädje, ilska, blyghet, ångest, rädsla och bakslag. Intressanta ämnen och en bra språkmiljö för att lära sig nya ord.

Barnböcker Barnböcker på kinesiska Nalle Puh på kinesiska