Barnsagor för klassrummet

Klassiska barnsagor på kinesiska i tre nivåer

Rödluvan, Mästerkatten och Pinocchio gör lärandet roligt

Barnsagor för klassrummet är en serie framtagen i syfte att göra lärandet roligare, lättsammare och mer varierande. Kombinationen lättsamhet och mängden språkmiljöer gör att ordförrådet snabbt växer och grammatiken flyter naturligare.

Vem lämpar sig serien för?

Serien vänder sig främst till lärarledd undervisning och modersmål för barn 3-6 år, men utifrån ett språk- och inlärningsperspektiv är den lika användbar oavsett ålder och den lämpar sig både för högläsning och egenstudier.

För enklare och snabbare inlärning är samtliga sagor på kinesiska med engelsk översättning.

Se även: Disney och Pixar, Barnböcker på kinesiska, My First Chinese Storybooks, Nalle Phu

Barnböcker Barnböcker på kinesiska Klassiska barnböcker på kinesiska Modersmål kinesiska