Svenska för kineser

Svenska för kinestalande invandrare | 学瑞典语

Studiematerial för kineser som vill lära sig svenska

Genomarbetade studieböcker för personer med kinesiska som modersmål som vill lära sig svenska. Läroböcker med ord, förklaringar och övningsexempel. Grammatikbok för djupdykning i grammatik och syntax.

Vilken bok ska jag välja?

Både Svenska och Nybörjarsvenska är bra och rekommenderas. Den stora skillnaden ligger i utformning, val av innehåll samt fördjupningar. Rekommendationen är att välja ett av alternativen, börja med detta och sedan komplettera om man önskar bredda sig ytterligare.

Då grammatik är central i alla språk rekommenderas alltid att man kompletterar med en grammatikbok. Kinesisk grammatik (瑞典语语法) är ett bra komplement till båda läroboksalternativen. Den går in djupare i de grammatiska beståndsdelarna och tydliggör skillnaderna mellan svenskan och kinesiskan samt ger en rad exempel som ofta ger upphov till "Aha!"-ögonblick.

Förtydligande: Svenska (瑞典语) är en lärobok (教科书) och Nybörjarsvenska (瑞典语入门) ett paket (课本包) innehållandes två läroböcker och en CD.

Se öven: Engelska för kineser

Svenska för invandare Svenska för kineser Kinesiska invandrare Studier i svenska Modersmål kinesiska Svensk grammatik
Svenska för kineser
Svenska

198 SEK