Kinesiskt paradis

Undervisningsserie i kinesiska för barn på grundskolenivå

Kinesiskt paradis är den svenska översättningen av den internationellt erkända läroboksserien Chinese Paradise. Översatt till 45 olika språk används den idag av språklärare och elever i över 50 länder.

Den svenska översättningen publicerades 2010 och vänder sig till lärare som lär ut kinesiska till barn med svenska som modersmål på grundskolenivå.

Översättningen består totalt av 12 lektioner där varje lektion lär ut 1-2 nya tecken samt meningsbyggnader. Varje kapitel inkluderar även ett antal övningsmeningar.

Fler läroboksserier på svenska: Ha roligt med kinesiska, Lär dig kinesiska med mig, Nutida kinesiska

Svensk-kinesiskt studiematerial Modersmål kinesiska Barn kinesiska Grundskola kinesiska Undervisning kinesiska
Kinesiskt paradis
Nybörjare
Elevbok
Övningsbok
Vändkort
Multimedia-CD