Köpvillkor

Allmänt

Följande villkor gäller försäljning i Sverige över Internet till myndig person (Privatkund) och företag eller offentlig institution (Företagskund). Dessa avtalsvillkor accepteras av kunden i och med genomförd beställning.

Langoon AB (nedan refererat till enbart som Langoon) reserverar sig mot alla eventuella fel i form av pris, artikelinformation och tillgänglighet i lager.

Priser och frakt

Alla priser är inklusive moms. Fraktavgiften är 29 kr vid beställningar under 1 000 kr och 0 kr vid beställningar över 1 000 kr. Om du önskar skicka en beställning utomlands, kontakta kundtjänst för prisuppgift.

Priset vid betalningstillfället är det pris som angavs på www.langoon.com vid beställningstillfället.

Betalningssätt

I dagsläget gäller endast fakturabetalning. Betalningsvillkoren är 14 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag. Betalning med faktura kostar inget extra.

Leverans

Försändelser skickas primärt som brev, paket eller företagspaket med Postnord. För produkter i lager är leveranstiden vanligtvis 2-5 vardagar. För produkter som inte finns i lager är leveranstiden vanligtvis 20-40 dagar. Då leveranstiden för produkter som inte finns i lager kan variera reserverar sig Langoon för eventuella avvikelser i leveranstid.

Leveranstider

Angivna leveranstider är förväntade leveranstider och Langoon garanterar inte att böckerna anländer till kund inom angivna antalet dagar då oförutsedda förseningar kan uppstå från leverantörer. Vid leveransproblem kommer Langoon att underrätta kunden via epost eller telefon. Langoon reserverar sig för eventuella förseningar och slutförsäljning.

Ej mottagna varor

Om du ångrar dig när paketet redan skickats iväg måste du motta paketet och skicka tillbaka det till oss. Ej mottagna varor debiteras 200 kr.

Transportskador

Vid transport från Langoon till kund är Langoon ansvarig om varorna skadas eller kommer bort. Vid transport från kund till Langoon är kunden ansvarig om varorna skadas eller kommer bort.

Produkter med olika leveranstid

Vid beställningar av flera produkter med olika leveranstider gäller den angivna leveranstid för den produkt med längst leveranstid. Detta om inget annat avtalats.

Förseningar och slutförsäljning

Langoon kan vid förseningar och vid slutförsäljning delleverera en beställning utan att debitera kunden för extra fraktavgifter. Langoon har rätt att själv avgöra när avgiftfri delleverering bör praktiseras. En beställning kan även på kundens begäran dellevereras. I så fall kommer Langoon debitera kunden en separat fraktavgift för varje försändelse enligt Langoons avtalspunkt för fasta fraktpriser under rubriken “Priser och frakt” (såvida beställningsbeloppet inte överskrider 1000 kr, då skickas försändelsen fraktfritt).

Retur

Enligt Ångerrätten i svensk lag äger kunden rätt att returnera köpta varor till säljaren inom 14 dagar. Detta förutsätter att varan är i nyskick. En retur ska alltid föregås av en av oss godkänd returförfrågan. Kunden ska bifoga en kopia på faktura/ordersedel eller ett brev med namn, adress och ordernummer. Detta för att vi ska veta vad returen gäller. Vid leverans från kund till Langoon är kunden ansvarig om varorna försvinner eller skadas.

Reklamation

Vid reklamation behöver kunden omgående kontakta Langoons kundservice. En ersättningsbok skickas kostnadsfritt efter det att vi mottagit reklamationen. Detta förutsätter att boken finns tillgänglig i lager. I de fall den aktuella boken inte finns tillgänglig görs en återbetalning till kundens konto. Vid reklamationer av defekta eller felaktiga varor betalar Langoon porto för returen.

Personuppgifter

I och med genomförd beställning samtycker kunden till att personuppgifter alternativt organisationsuppgifter registreras och lagras i Langoons databas. Langoon använder informationen för att skicka orderbekräftelse samt i kontaktsyfte för att meddela om eventuella förseningar eller om en vara inte kan levereras. Kunduppgifter som sparas hos Langoon kan även komma att användas i marknadsföring. Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part.

Force Majeure

Langoon är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och om omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar verkställandet av åtagandet. Som befriande omständighet anses bland annat, men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I villkoren för force majeure ingår även myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etcetera.

Kontakta oss: kundtjanst@langoon.com