Vilka är vi?

Vi är Langoon och vi arbetar med språk. Företaget är baserat i Stockholm och vårt lager ligger i Småland. Vi har varit verksamma sedan 2005 och gick fram tills årsskiftet 2015/2016 under namnet Sinolitteratur.

Vår vision

Vår vision är lika enkel som den är svår och det är att bidra till förenklad migration, integration och språkinlärning. Hur gör man det?

Om språket öppnar dörren till integrationen är det litteraturen som fördjupar den. Det handlar i grunden om att språkinlärning ska vara kul, meningsfull och utifrån ens egna personliga förutsättningar och preferenser. Detta försöker vi skapa genom att envist arbeta mot målet att tillhandahålla det bredaste och djupaste sortimentet av språkrelaterad litteratur. Fram tills idag har vårt fokus legat på kinesiska, men målsättningen är att inom kort kunna erbjuda mångt många fler språk.

Ett behovsdrivet sortiment

Sedan starten har vi haft glädjen att förse tusentals privatkunder, skolor och bibliotek med böcker och flera av er har vi haft glädjen att få samarbeta med under flera år. Många titlar i vårt sortiment är helt baserade på lärares och privatpersoners egna önskemål och bara genom en nära dialog med våra kunder kan vi anpassa vårt sortiment så det fyller efterfrågan bland lärare och elever.

I korthet, det material som du vill använda i ditt lärande eller i din undervisning kan vi ta in. Tillsammans kan vi hitta det perfekta materialet för just dig och din språkresa. Hör av dig!

Kontakta oss: hello@langoon.com

SÅ PdM SinoEuropa HB (ej besöksadress)
Upplandsgatan 85A
113 44 Stockholm
Org.nr: 969712-2050